آخرین اخبار

 
خبر فوری

همکار محترم ایثارگر به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،پرداخت اضافه کاری و هزینه های درمانی مشمول بند ((ب)) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منوط به ثبت نام کامل در سامانه ایثارگران و صرفا با تایید دفتر امور ایثارگران میسر می باشد.(عدم ثبت نام به منزله انصراف از استفاده از هرگونه امتیاز و تسهیلات تخصیص یافته سازمان می باشد.) لطفا نظر...

 
تمدید مدت زمان ثبت نام تا اطلاع ثانوی

با توجه به تکمیل روند ثبت نام در سامانه ایثارگران، ثبت نام ایثارگران تا اطلاع ثانوی تمدید گردید.